www.azen.az
Qapıların hermetizatorları
Əsas səhifə >   Qapıların hermetizatorları

Qapı hermetizatorları əlverişsiz hava şəraitində yüklərin müdafiəsi

Hörmann qapı hermetizatorları yükləri pis havanın təsirindən müdafiə edir, yel çəkmə və onunla əlaqədar olaraq personala soyuq dəyməni və iş vaxtının itkisini kənar edir və enerji sərfinə qənaət edir. Yükləmə rampaları ilə kombinasiya edildikdə günlüklərə və rampaya bitişdirilmələrə ehtiyac aradan qalxır.

Tentli qapı hermetizatorlar bütün ölçülərdə yük maşınları üçün yararlı olduğuna görə universaldır. Sinklənmiş ramanın üzərində quraşdırılan yüksək keyfiyyətli yuxarı və yan tentlər stabil, əyilgən və cırılmaya qarşı möhkəm konstruksiya yaradır. Tent və ramanın detalları bir-biri ilə vintlərlə birləşdirilmiş ayrı-ayrı elementlərdən hazırlanmişdir. Ona görə də, hər hansı elementin dəyişdirilməsi cox sadədir və cox sərfiyyat tələb etmir. Körüklü qapı hermetizatorlar və qeyri standart vəziyyətlər üçün yastıqlı qapı hermetizatorlar geniş hermetizatorların proqramını ideal surətdə tamamlayır.

Daha təfsilatlı məlumatı kataloqdan tapa bilərsiniz.


Hörmann yükləmə texnikaların üstünlükləri

Etibarlılıq və keyfiyyət əl-ələ gedir. Yükləmə körpüləri sıx qrafikli işə davam gətirməlidirlər. Ona görə də onların bütün komponentləri yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanır.

Hər bir yükləmə körpüsü EN 1398 standartının bütün tələblərinə cavab verir və böyük yükgötürmə qabiliyyətinə malikdir. Xüsusi möhkəm yastı ankerlər binanın gövdəsinə etibarlı bağlanır. Bu isə qurğunun uzunmüddətli olmağının əsas şərtidir.

Qənaətli şlüz-tamburlar

 

Şlüz-tambur sayəsində yükləmə körpüsü birbaşa anbar binasının qarşısında quraşdırılır.

Beləliklə, sənaye qapısının anbar və ya sex qapı oyuğunu enerji qənaətli bağlaması həyata keçirilir. Hörmann şirkətinin şlüz-tamburları üçün statik göstəricilər toplusu sifariş mərhələsində verilir. Bu statik göstəricilərə külək və qar yükünün maksimal mümkün qiyməti daxildir.

 

Nizamlanan dayaqlar döşəmənin nahamarlıqlarını asanca tənzimləyirlər. 

Hörmann qapı hermetizatorları yükləri pis havanın təsirindən müdafiə edir, yel çəkmə və onunla əlaqədar olaraq personala soyuq dəyməni və iş vaxtının itkisini kənar edir və enerji sərfinə qənaət edir. Yükləmə rampaları ilə kombinasiya edildikdə günlüklərə və rampaya bitişdirilmələrə ehtiyac aradan qalxır.

Tentli qapı hermetizatorlar bütün ölçülərdə yük maşınları üçün yararlı olduğuna görə universaldır. Sinklənmiş ramanın üzərində quraşdırılan yüksək keyfiyyətli yuxarı və yan tentlər stabil, əyilgən və cırılmaya qarşı möhkəm konstruksiya yaradır. Tent və ramanın detalları bir-biri ilə vintlərlə birləşdirilmiş ayrı-ayrı elementlərdən hazırlanmişdir. Ona görə də, hər hansı elementin dəyişdirilməsi cox sadədir və cox sərfiyyat tələb etmir. Körüklü qapı hermetizatorlar və qeyri standart vəziyyətlər üçün yastıqlı qapı hermetizatorlar geniş hermetizatorların proqramını ideal surətdə tamamlayır.

Daha təfsilatlı məlumatı kataloqdan tapa bilərsiniz.

Uyğun idarəetmə sistemləri